Czy edukacja prozdrowotna jest rzetelna?

W nauce główną cechą, którą należy wykazać jest udowodnienie tezy i pokazanie jej w różnych aspektach. Z tego powodu nie należy jakichkolwiek informacji i danych traktować jak pisma natchnione, które przyjmuje się na wiarę.

Naukowe tezy zawsze należy szczegółowo udowadniać. W razie napotkania na wątpliwości tezę należy odrzucić.

Z tego powodu oferowaną nam edukację prozdrowotną należy weryfikować. Nie wszystko jest bowiem zgodne z aktualnymi odkryciami naukowymi, a niektóre sposoby leczenia oficjalnie uważane są za przestarzałe.

Nie zmienia to jednak faktu, iż profilaktyka zawsze pomaga w uniknięciu poważniejszych chorób i dolegliwości. Jak sprawdzić czy prozdrowotna edukacja jest prowadzona w sposób rzetelny? Wszystkie kontrowersyjne dla nas tezy warto sprawdzać w fachowej literaturze lub konsultować z innymi lekarzami w trakcie wizyty kontrolnej.

Edukacja prozdrowotna powinna być przede wszystkim wolna od zewnętrznych lobbystów firm farmaceutycznych.