Czy edukacja prozdrowotna jest rzetelna?

W nauce główną cechą, którą należy wykazać jest udowodnienie tezy i pokazanie jej w różnych aspektach. Z tego powodu nie należy jakichkolwiek informacji i danych traktować jak pisma natchnione, które przyjmuje się na wiarę.

Naukowe tezy zawsze należy szczegółowo udowadniać. W razie napotkania na wątpliwości tezę należy odrzucić.

Z tego powodu oferowaną nam edukację prozdrowotną należy weryfikować. Nie wszystko jest bowiem zgodne z aktualnymi odkryciami naukowymi, a niektóre sposoby leczenia oficjalnie uważane są za przestarzałe.

Osoby będące alergikami lub posiadające wrażliwą skórę twarzy powinny stosować organiczne kosmetyki do twarzy.

Nie zmienia to jednak faktu, iż profilaktyka zawsze pomaga w uniknięciu poważniejszych chorób i dolegliwości. Jak sprawdzić czy prozdrowotna edukacja jest prowadzona w sposób rzetelny? Wszystkie kontrowersyjne dla nas tezy warto sprawdzać w fachowej literaturze lub konsultować z innymi lekarzami w trakcie wizyty kontrolnej.

Edukacja prozdrowotna powinna być przede wszystkim wolna od zewnętrznych lobbystów firm farmaceutycznych.