Inicjacja coraz wcześniej

Kontakty seksualne wśród osób młodych są nawiązywane coraz szybciej i jest to zjawisko, które wiele osób niepokoi. Nawet ludzie, którzy nie mają jakichś zachowawczych poglądów z reguły przyznają, że zbyt wczesne rozpoczęcie życia seksualnego nie jest wskazane.

Jedną z przyczyn jest często niedostateczna wiedza odnośnie antykoncepcji, która skutkuje nieplanowaną ciążą. W przypadku bardzo młodych osób może mieć ona dramatyczne skutki i zmienić życie nastolatków w radykalny sposób.

Co można zatem zrobić, aby zmienić sytuację? Bardzo ważna jest edukacja związana z seksem oraz antykoncepcją. Powinna ona mieć możliwie najszerszy zakres, tak aby młodzi ludzie mogli dowiadywać się z pierwszej ręki o tym, jakie są zasady bezpiecznego współżycia i który moment na jego rozpoczęcie jest optymalny.

Niestety brak odpowiedniego wychowania seksualnego połączony z seksualizacją z wykorzystaniem na przykład pornografii daje kiepskie rezultaty. Wyobrażenie młodzieży o seksie i traktowaniu partnera lub partnerki jest zaburzone.