Jak zwalczyć mrówki w ogrodzie?

Obecność mrówek w ogrodzie wydaje się wręcz nieunikniona. Mrówki pełnią bardzo ważną rolę w środowisku. Przede wszystkim napowietrzają i spulchniają glebę. Ponadto odżywiają się owadami, które często stwarzają większe zagrożenie dla roślin. Niekiedy jednak mrówki mogą poczynić pewne szkody w ogrodzie. Zdarza się, że uszkadzają młode pęki roślin. Mrówki mogą przedostawać się także do naszych domów.

Z tego powodu zwalczanie mrówek powinno odbywać się w ściśle określonych przypadkach, gdy ich liczebność jest bardzo duża. Najlepiej zastosować przy tym naturalne metody. Do jednych z najskuteczniejszych zalicza się spryskanie ścieżek, które przemierzają mrówki olejkami zapachowymi. Działają one odstraszająco na mrówki. Jednakże czynność tą trzeba dość często powtarzać, ponieważ olejki znane są z tego, że szybko się ulatniają. Równie pomocnymi środkami mogą okazać się takie produkty codziennego użytku, jak sól kuchenna czy soda oczyszczona. Dzięki nim możemy zmniejszyć liczebność mrówek.