Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa tworzona jest z poliuretanów, czyli polimerów, które powstają wskutek addycyjnej polimeryzacji. Surowiec okazuje się więc łatwo przetwarzalny ze względu na łatwiejszą topliwość niż poliamidy, choć jest przez to również mniej wytrzymały jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne.

Pianki poliuretanowe powstają w wyniku reakcji chemicznych. Spienianie przeprowadza się na trzy różne sposoby.

Pierwszy z nich polega na dodawaniu do układu rozpuszczalników lotnych. Te bowiem parują wskutek samoczynnego ogrzewania się układu, co powoduje powstawanie porów (obecnie nie praktykuje się tego sposobu ze względu na szkodliwą działalność dla środowiska).

Drugim wariantem okazuje się przepuszczenie substancji poprzez mieszankę gazów obojętnych. Ostatnim sposobem może być natomiast dodanie do całości układu wody – to właśnie aktualnie najbardziej popularne rozwiązania.

Materiał tego typu znajduje zastosowanie w budownictwie jako izolacja, spoiwo, klej czy też kit uszczelniający. Przydaje się także w branży meblowej, gdzie z pianek wykonuje się gąbki materacowe oraz tapicerskie, doskonałe pod zewnętrzne obicie.