Rodzaje pestycydów

Pestycydy należy dobrać stosowanie do oczekiwanych rezultatów. Wyróżnia się wiele rodzajów pestycydów, zatem przed wyborem konkretnego z nich, należy zyskać pewność, że będzie on odpowiedni dla rośliny. Fungicydy stosowane są w celu ochrony rośliny przed szkodnikami grzybowymi. Ich działanie ukierunkowane jest na hamowaniu wzrostu komórek grzybowych. Z kolei insektycydy przydatne stają się wtedy, gdy chcemy zwalczyć różne gatunki owadów, które niszczą rośliny. Ten rodzaj pestycydów stosuje się powszechnie w uprawach warzyw i owoców. Równie często wykorzystywane są w ogrodnictwie i sadownictwie.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także repelenty. Ich najważniejszym zadaniem jest odstraszanie niektórych gatunków zwierząt. Przykładem repelentów są np. różnego rodzaju urządzenia dźwiękowe. Większość z nich jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. W uprawie roślin często stosuje się również herbicydy. Ich głównym zadaniem jest zwalczanie określonych roślin jeszcze przed siewem.