Zjawisko seksualizacji

Współczesny przekaz medialny jest w dużym stopniu zagospodarowany tematyką seksu lub licznymi nawiązaniami do tej sfery. Seks pojawia się w reklamach, filmach, grach komputerowych. Jego intensywna obecność stała się swego rodzaju normą, jednak niekoniecznie musi to pociągać za sobą dobre skutki, zwłaszcza dla osób młodych, których podejście do sfery intymnej dopiero się kształtuje. Wczesny i zbyt intensywny kontakt z erotyką i pornografią może mieć fatalne skutki w postaci wypaczonego postrzegania seksu, intymności i relacji damsko-męskich.

www.klinika-orka.pl Nowoczesne oczyszczanie twarzy i inne zabiegi

Istotnym zjawiskiem jest przy tym seksualizacja. Stanowi ona skutek tego, o czym pisaliśmy przed chwilą, czyli silnej obecności przekazu o zabarwieniu erotycznym i seksualnym. Te bodźce szalenie intensywnie oddziałują szczególnie na młodych ludzi, co pociąga za sobą realne konsekwencje. Problemy wynikające ze zbyt wczesnego podjęcia aktywności seksualnej są w dużej mierze spowodowane seksualizacją, która niejako pcha młode osoby w kierunku uprawiania seksu.

Jednak decyzje w tym zakresie powinny być w pełni świadome, a nie podyktowane wpływem mediów.